Heiskort

Nå kan du kjøpe heiskort hos oss online:

KJØP HEISKORT

Under finner du oppdaterte priser for heiskort hos oss.

Nedanfor finn du forholdsreglane vi alle må fylgje denne sesongen:

1. Hald 1 meter avstand til andre.

2. Vask/sprit hendene ved eitkvart høve.

3. Nys/host i albuekroken.

4. Kom om du er frisk, hald deg heime om du kjenner deg/ er sjuk. Reis heim om du får akutte luftvegssymptom.

5. Alle nyttar hanskar/vottar på besøk hos oss.

6. Om du er i karantene, er du diverre ikkje velkomen til oss før den er fullført (sjølv ikkje om du unngår Fjellstova, varmestova).

Billettar, bruk av heis og køsystem

Alle som besøker oss må no registrerast med tanke på smittesporing, og vi ønsker difor at alle kjøper heiskort på nett. Luka vil vere open for assistanse, men her ber vi om at alle held minst 1 meter avstand om det oppstår kø. Ved besøk på Fjellsæterstova benyttes QR kode for registrering, om du ikke har skikort.

Når du står i kø eller tek t-krok, kan du stå saman med din familie, nære vener eller medlemmar av din kohort.

Gjestar som ikkje er ein del av same familie, gruppe eller kohort må stå aleine på t-kroken.

 

Vi oppfordrar besøkande om å:

· Kjøpe heiskort på nett. (Luka vil vere bemanna for hjelp). Då slepp du også å stå i kø ved ankomst. Automatane vert også opne, men vi oppfordrar uansett til å handle på nett.

· Bestill skiutstyr for leige på førehand. Send e-post med bestilling til: skiutleige@sunnmorsalpane.no 

· Ikkje stå i trekket med andre enn familie/ nære vener/ same kohort.

· Halde avstand på Fjellsæterstova og varmestova, sit på markerte og reingjorde plassar. (Varmestova kan bli stengt, men toaletta holdes åpne)


Tiltak vi har innført denne sesongen

· God informasjon rundt om i anlegget. 

· Lagt til rette for god hygiene.

· Auka reinhald

· Oftare vask og desinfisering av automatar, kortterminalar og andre berøringspunkt.

· Vask og desinfisering av utstyr som har vore utleigd.

· Heisvakter vil hjelpe dei som ber om det, men vi prøver å redusere mest mogleg kontakt mtp smitte.


Har du sesongkort?

Om du har sesongkort vil du ha fortrinnsrett om vi må innføre begrensningar på antal personar vi kan ha i anlegget samtidig.

Prisliste gjeldende for sesongen 2020/21

 
   
Kort Barn (t.o.m 8år) Ung (9-17år) Voksen (18år+) Stundent/honør
1 Dag gratis  kr 325,00 kr 415,00 kr 370,00
3 timer    kr 275,00 kr 355,00 kr 320,00
2 dager    kr 630,00 kr 810,00 kr 720,00
3 dager    kr 885,00 kr 1 100,00 kr 1 020,00
1 klipp gratis  kr 50,00 kr 70,00 kr 70,00
10 klipp    kr 460,00 kr 600,00 kr 560,00
Famillie dagskort     kr 975,00  
Weekend (1kveld + 2 dager)     kr 820,00  
Weekend familie     kr 1990,00  
Kveldskort gratis  kr 200,00 kr 250,00 kr 225,00
Kveldskort famille     kr 600,00  
Sesongkort (+KeyCard 75,-)    kr 3 250,00 kr 4 050,00 kr 3 600,00
Sesongkort for heile famillen     kr 9 750,00  
2 valgfrie dager alpepass     kr 790,00 kr 715,00
Alpepass Weekend 2 dager + kveld     kr 900,00 kr 810,00
3 valgfrie dager alpepass     kr 1 150,00 kr 1035,00
4 valgfrie dager alpepass     kr 1 475,00 kr 1 315,00
5 valgfrie dager alpepass     kr 1 812,00 kr 1 615,00
6 valgfrie dager alpepass     kr 2 135,00 kr 1 900,00
7 valgfrie dager alpepass     kr 2 445,00 kr 2 180,00
10 valgfrie dager alpepass     kr 3 360,00 kr 2 975,00
Sesongkort Alpepass     kr 6 515,00 kr 5 715,00
Sesongkort Alpepass Famillie     kr 16 250,00  
Key Ticket    kr 20,00 kr 20,00  
KeyCard    kr 75,00 kr 75,00